Bilim ve Düzenleme Kurulu

1. Dr. M. Cemil Arslan (MBB Genel Sekreteri)

2. Prof. Dr. Mustafa Öztürk (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı)

3. Akif Özkaldı (Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı)

4. Prof. Dr. Cumali Kınacı (Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı)

5. Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya (İTÜ Çevre Mühendisliği Böl.)

6. Prof. Dr. Lütfi Akça (İTÜ Çevre Mühendisliği Böl.)

7. Prof. Dr. İzzet Öztürk (İTÜ Çevre Mühendisliği Böl. - İSKİ Yön. Kur. Ü.)

8. Prof. Dr. Dilek Ediger (İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Ens.)

9. Prof. Dr. Feza Karaer (Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Böl.)

10. Prof. Dr. Gülşen Altuğ (İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi)

11. Prof. Dr. Nüket Sivri (İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Böl.)

12. Doç. Dr. Çolpan Polat Beken (TÜBİTAK MAM)

13. Doç. Dr. Gamze Yıldız (Uludağ Üniversitesi Biyoloji Böl.)

14. Yrd. Doç. Dr. Ahsen Yüksek (İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Ens.)

15. Hakan Bebek (Bursa B. Belediyesi Sahil Hizm. Da. Bşk.)

16. Muhammet Ali Eker (İstanbul B. Belediyesi Deniz Hizmetleri Müd.)

17. Mesut Önem (Kocaeli B. Belediyesi Çevre Koruma Şube Müd.)

18. Ali Çelik (Tekirdağ B. Belediyesi Deniz Hiz. Müd.)

19. Semih İlker Sanaç (İSKİ Havza Koruma ve Kontrol D. Bşk.)

20. Ali İnci (İSKİ Atıksu Arıtma D. Bşk.)

21. Soner Ergin (TESKİ Genel Müd. Yrd.)

22. Ünal Bostan (İSU Atıksu Arıtmalar D. Bşk.)

23. Mustafa Özkul (MBB Yazı İşleri Müd.)

24. Gamze Güler (MBB Hukuk İşleri Koordinatörü)

25. Ahmet Cihat Kahraman (MBB Çevre Yönetimi Koordinatörü)