KİMLER KATILMALI

 

Marmara Denizi dünyanın sayılı iç denizlerinden olup, coğrafi konumu itibariyle Avrupa ve Asya kıtalarını ayıran ve fakat aynı zamanda boğazları yoluyla da birleştiren bir değerimizdir. Aynı zamanda kötüye giden denizel ekosistem koşullarını iyileştirme hassasiyeti ile kurulan Marmara Belediyeler Birliği’nin öncelikli çalışma alanlarından birisidir Marmara Denizi. 20 yıldır etkin bir şekilde yürütülen belediyecilik hizmetleri ve idarelerin çevre hassasiyetleri vesilesiyle nispeten daha iyi konumda bulunan Marmara Denizi’nde yoğun balıkçılık faaliyetlerinin yanı sıra, iki kıtayı birleştirmesi nedeniyle ulaşım da oldukça yoğun seyretmektedir. Marmara Denizi’nin açık denizlerle bağlantısı konumundaki İstanbul ve Çanakkale Boğazları gerek kirlilik gerekse deniz ulaşımı trafiği açısından oldukça hassas noktalardır. Öyle ki; İstanbul Boğazı, yılda 50 binin üzerinde ağır tonajlı gemi geçişine sahne olmaktadır. Marmara Denizi’nin kirlilik durumunu, ulaşım nedeniyle oluşan riskler ve tehditleri, kullanılmış suların deşarj koşullarını ve denizel ekosistemdeki biyolojik aktiviteleri tartışmaya açan Marmara Denizi Sempozyumu ilk defa 2012 yılının Aralık ayında “Derdimiz, Değerimiz, Denizimiz; Marmara” ismiyle düzenlenmiştir. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Bursa ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerinin aktif desteğiyle ger- çekleştirilen Sempozyum, 5 oturumda 30’un üzerinde konuşmacıyla gerçekleştirilmiştir. Marmara Denizi Sempozyumu’nun ikincisi “Su Ürünleri” ana temasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nin yanı sıra, Bursa ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerinin destekleriyle 22-23 Aralık 2015 21 KASIM 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 2 gün süren sempozyumda 55 konuşmacı Marmara Denizi’ne ilişkin farklı perspektifleri değerlendirmiş, bu değerlendirmeler ayrıca “Marmara Denizi Sempozyumu Bildirileri” başlığıyla yayınlanmıştır. Marmara Denizi Sempozyumu’nun üçüncüsü 21 Kasım 2017 tarihinde “Bölgesel İşbirliği –Tuna” temasıyla gerçekleştirilecektir. Söz konusu sempozyum, bundan öncekilerden farklı olarak 1 gün planlanmaktadır. Bunun yanı sıra, hemen ertesi gün 22 Kasım tarihinde akademisyenlerin, uzmanların, merkezi ve yerel idare temsilcilerinin katılımıyla yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecektir. Sempozyum’un teması itibariyle ilgili uluslararası organizasyonlar ve yetkili uzmanlar da katılımcı olacaklardır. Marmara Denizi Sempozyumu’na dair her şey www.marmaradenizisempozyumu.com adresinde yayınlanmaktadır.

Recep ALTEPE Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

 

KİMLER KATILMALI

» Büyükşehir, İl ve İlçe belediyeleri,

» Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

» Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,

» Orman ve Su İşleri Bakanlığı,

» Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,

» Deniz Ticaret Odası,

» Üniversitelerin Çevre Mühendisliği ve Su Ürünleri Mühendisliği bölümleri,

» Çevre ve Su Ürünleri Enstitüleri,

» Su ürünleri müstahsilleri,

» Atıksu ve içme suyu teknoloji firmaları,

» Su temini ve su getirme organizasyonları,

» Endüstriyel su ürünleri ve balıkçılık firmaları,

» Sürdürülebilir gıda şirketleri,

» Sürdürülebilir finans şirketleri